در نزدیک مجتمع تجاری کوروش در خیابان پیامبر تهران، به علت نشست زمین گودالی به عمق حدود ۳ متر ایجاد شد و یک دستگاه خودرو پژو ۲۰۶ در این گودال سقوط کرد. در نزدیکی این محدوده هیچ مترو و تونلی وجود ندارد و دلیل آن شستشوی خاک توسط آب است که از لوله های فرسوده آب رسانی نشت می کند. در اثر این حادثه گاز ۱۲۰۰ مشترک در این منطقه قطع شد.

خبربان

ماهنامه کی دبلیو سی عمر شاه لوله های آب شرب تهران، در بعضی از مناطق بالاتر از نیم قرن است. این لوله های فرسوده حداقل روزی ۱۵ درصد از آب تصفیه شده قابل شرب را هدر می دهند و چنین حوادثی را رقم می زنند. به نظر می رسد با کمبود آب شرب، دیگر زمان آن رسیده که در سیستم آب رسانی شهرهای بزرگ ایران، تجدید نظر و نوسازی زیر بنایی انجام شود.