در طول سالیان گذشته سد سازی های فراوان، حفر چاه های غیر مجاز، انتقال آب یک استان به استان های همجوار، سیاست های اقتصادی نادرست در انتخاب محل کارخانه ها و نوع محصولات کشاورزی که برای تولید آن به آب فراوانی نیاز دارد، منجر به بروز بحران آب در کشور شده.

ماهنامه کی دبلیو سی «‌بی گدار» که منتخب جشنواره های ملی و بین المللی است، یک فیلم محیط زیستی است که با رویکرد اجتماعی ساخته شده و می توان آن را نقدی درباره سیستم مدیریت و بحران آب در ایران دانست.

شما می توانید این فیلم را از طریق سامانه فیلیمو با لینکی که در زیر آمده ببینید.

لینک مشاهده فیلم بی گدار