کامبیز عباسی، رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی، با اشاره به بحران آب گفت: ایران به عنوان یک کشور نیمه خشک، تنها به اندازه یک سوم متوسط جهانی بارندگی دارد. این درحالی است که تبخیر در کشور ما در حدود سه برابر متوسط جهان است. وی اضافه کرد: به ضرورت استفاده از روش‌های علمی در کشاورزی و آبیاری، کشت برنج به جز در دو استان گیلان و گلستان در بقیه نقاط کشور متوقف خواهد شد.

خبرگزاری مهر

ماهنامه کی دبلیو سی به نظر می رسد جناب عباسی نام استان مازندران را از قلم انداخته اند. جلوگیری از کشت برنج، حتی در استان های اصفهان و خوزستان هم به آسانی قابل اجرا نیست، چه برسد به استان مازندران که کشت برنج در آنجا سابقه تاریخی دارد.