فرونشست نسیم شهر

نسیم‌شهر که در نزدیکی رباط کریم واقع شده، دچار فرونشست زمین شد. یوسف نصیری سرپرست شهرداری در خصوص فرونشست یکی از محله‌های نسیم شهر اظهار داشت: در پی فرونشستی که عمق آن حدود ۱۵ متر محاسبه شده، ۱۲ واحد مسکونی در معرض بلعیده شدن توسط زمین قرار گرفته‌ که همگی آنها فعلاً تخلیه شده‌اند. وی اضافه کرد: این بناها در دهه ۸۰ توسط چند مسکن ساز، با آگاهی از وجود قنات ساخته شده‌ و اکنون این قنات دچار فرونشست شده است. وی بی‌توجهی به قنات‌های خشک و مدفون نسیم‌شهر را از دلایل فرونشست زمین در این منطقه دانست.

انتخاب

ماهنامه کی دبلیو سی وقتی که شهرداری ها برای کسب در آمد و رضایت عده ای بساز و بفروش، ضوابط شهر سازی را زیر پا می گذاشتند، کارشناسان مرتباً چنین شرایطی را تذکر می دادند، ولی مسئولین این تذکر ها را به عنوان سنگ اندازی در راه پیشرفت و آبادانی به مردم معرفی می کردند و به مسخره به قوانین محیط زیست می گفتند محیط ایست!