رودخانه شاندیز مشهد

محسن عراقی زاده مدیرکل هواشناسی خراسان رضوی اعلام کرد: آمار‌ها نشان می‌دهد که خشکسالی وکم آبی قرار نیست به این زودی ها دست از سر مشهد بردارد. وی اضافه کرد: در سال زراعی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ در مشهد فقط ۹۵ میلی متر باران باریده، در صورتی که این میزان در میانگین دوره آماری ۶۰ ساله حدود ۲۳۸ میلی متر بود است و میانگین بارندگی در سال زراعی گذشته نسبت به سال زراعی قبل آن ۶۷ درصد و نسبت به دوره آماری بلند مدت ۶۲ درصد کاهش داشته است. امسال مشهد کم  بارش‌ترین سال طی دوره آماری ۶۰ ساله را پشت سر گذاشته است.

خبرگزاری موج

ماهنامه کی دبلیو سی در حالی که استان مجاور خراسان یعنی سیستان و بلوچستان در زیر سیل فرو رفته، شهر مشهد از کمبود بارش ۶۲ درصدی رنج می برد. اگر این تغییر اقلیم نیست، پس چیست؟