علی شهبازی، معاون مطالعات جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان اعلام کرد: هم اکنون سدهای خوزستان فقط در حدود ۹ تا ۱۰ درصد از حجم مفید خود را آب دارند و با توجه به شرایط خشکسالی، به شدت چشم انتظار بارش باران هستیم. وی اضافه کرد: در این شرایط، توصیه اکید ما به کشاورزان خوزستانی این است که کشت پاییزه را به تاخیر بیندازند، یعنی محصولات خود را از نیمه دوم آبان بکارند که در زمان نزدیکتری به بارش های پاییزه قرار بگیریم. سازمان هواشناسی نیز پیش بینی کرده، تا آذرماه شاهد بارندگی خاصی در خوزستان نخواهیم بود. این درحال است که بیش از ۹۰ هزار هکتار از زمین های این استان به زیر کشت غیرقانونی برنج رفته.

رکنا

ماهنامه کی دبلیو سی ظاهراً مسئولان با انتقال آب از خوزستان و مردم با کشت نامناسب، کمر به قتل کشاورزی خوزستان بسته اند.