در اکثر شهرهای آلمان، شستن اتومبیل در منزل و مکان های غیر مجهز ممنوع است. شهرداری ها مکان های خاصی را برای شستن سلف‌سرویس اتومبیل ها در نظر گرفته اند که مجهز به نازل هایی است که آب را با هوا مخلوط می کنند و مصرف آب را به شدت کاهش می دهند. بعلاوه آب کثیف و دارای مواد پاک کننده وارد فاضلاب نمی شود و اثرات نامطلوبی بر روی محیط زیست نمی‌گذارد. این پسآب جمع آوری شده، پس از تصفیه، دوباره مصرف می شود. قیمت شستشوی اتومبیل در این جایگاه ها ناچیز است، ولی جریمه شستشو در منزل سنگین است.

روزیاتو

ماهنامه کی دبلیو سی مدیریت شهری فقط فروش تراکم نیست!