در پی حادثه فروریزش زمین در خیابان کارگرشمالی در ۲ شهریور، شرکت آب و فاضلاب استان تهران، یک نشست اضطراری با حضور معاونت خدمات شهری شهرداری، کارگروه امور سیل، نماینده شرکت گاز، ستاد مدیریت بحران منطقه ۶ تهران، شرکت مترو و نماینده پلیس فاتب به منظور بررسی این موضوع و ارائه راهکارهای مناسب برگزار کرد. رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت: نباید پدیده فرونشست زمین را با فروریزش اشتباه بگیریم. فروریزش ناشی از ریزش ناگهانی زمین به مرور زمان و به دلیل وجود آب در عمق زمین ایجاد می شود و ناگهان با ریزش سطح نمایان می‌گردد. اما فرونشست، نشست تدریجی در سطحی وسیع از زمین است که بر اثر کاهش سطح آب‌های زیرزمینی رخ می‌دهد.

ایرنا

ماهنامه کی دبلیو سی پس ما حالا فهمیدیم که ریزش خیابان های تهران و شهرهای بزرگ، مربوط به همان ۲۵ درصد آب شرب گرانبهایی است که از لوله های فرسوده شبکه آب رسانی خارج می شود.