قیمت رب گوجه فرنگی طی ماه های اخیر به شدت افزایش یافت و قیمت آن بین ۱۸ هزار تا ۲۵ هزار تومان شده است. قاسمعلی حسنی، دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به افزایش ۶۰ درصدی قیمت رب گوجه فرنگی، گفت: علاوه بر افزایش قیمت مواد مصرفی تولید، مانند قوطی و کارتن، به علت کم آبی و گرما، کیفیت گوجه فرنگی نیز کاهش پیدا کرده و باعث افزایش هزینه تولید رب گوجه فرنگی شده است. بگونه ای که قبلاً  از هر ۴ کیلو گوجه فرنگی ۸۰۰ گرم رب بدست می آمد، اما اکنون فقط ۵۰۰ گرم رب تولید می شود.

خبرگزاری فارس

ماهنامه کی دبلیو سی مشکل کم آبی مثل دومینویی است که اگر جلوی آن گرفته نشود، یکی یکی مهره های دیگر مثل کمبود ارزاق، گرانی، بی برقی، کاهش تولید و کاهش امنیت اجتماعی را خواهد انداخت.