کنتور برق

جاناتان برللی، مدیر اجرایی اداره آب و برق و گاز انگلستان اعلام کرد: قیمت انرژی در سراسر جهان به شکل بی سابقه ای افزایش یافته، به همین دلیل ما مجبور به افزایش قیمت برق و گاز برای پوشش هزینه های اضافی شده ایم. از این پس مصرف کننده گاز و برق به صورت متوسط باید سالیانه ۱۳۹ پوند بیشتر پرداخت کند و هزینه های برق و گاز یک خانواده متوسط به سالی ۱۲۷۷ پوند خواهد رسید (حدود ماهی ۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان). وی اضافه کرد: ما مشتری های خود را تشویق می کنیم، با صرفه جویی در مصرف و استفاده از وسایل کاهنده، تا حد امکان از افزایش قبض های خود جلوگیری کنند.

تایمز

هزینه برق و گاز یک خانواده انگلیسی در ماه، معادل درآمد یک ماه کارگر ایرانی است، ولی نمی توان با توجیه کم بودن دستمزد ایرانی ها، منابع آب و انرژی کشور را تاراج کرد. شاید بهتر باشد قیمت کالا و دستمزد، هر دو واقعی باشند تا منابع ضایع نشود و بحران پیش نیاید.