موج گرما در کویت

اخیراً کویت تحت یک موج گرمایی شدید قرار گرفته که احتمالاً در تاریخ ثبت شده هواشناسی کویت بی سابقه است. یک ایستگاه هواشناسی در میتریبا در شمال غربی این کشور، دمای ۵۵ درجه سانتیگراد را اندازه گیری کرد که ممکن است گرمترین درجه حرارت ثبت شده در شهرهای روی زمین باشد. روز ۴ جولای (۱۴ تیر) دمای هوای شهر جهرا، به ۵۳/۵ درجه سانتیگراد در سایه رسید. در همین شهر دمای هوا در آفتاب ۷۴ درجه سانتی گراد بود. این موج گرما باعث خاموشی وسیع برق در کویت شد.

الجزیره

آیکن ماهنامه آیا این مقدار از گرم شدن هوای دنیا می تواند نظر کسانی که گرمایش جهانی را جدی نمی گیرند، تغییر دهد؟!