قطع شدن آب

محمدرضا بختیاری، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: اگر مشترکان پُر مصرف تهرانی الگوی مصرف را اصلاح نکنند، از مرداد ماه روزی ۴ تا ۵ ساعت با قطعی آب مواجه می شوند. وی با بیان  اینکه ۱۷۰ هزار مشترک تهرانی بیش از دو برابر حد مجاز آب مصرف می‌کنند گفت: برای ۱۷۰ هزار مشترک پُر مصرف و بَد مصرف تهرانی که تا ۳۰ متر مکعب آب در ماه مصرف کرده‌اند، هشدار قطع آب صادر شده است و اگر روند مصرف خود را اصلاح نکنند، در مرداد ماه روزانه ۴ تا ۵ ساعت آب این مشترکان قطع خواهد شد.

خبرگزاری مهر

یک مشترک پر مصرف در یک مجموعه آپارتمانی که کنتور مشترک دارند، چگونه شناسایی و چگونه آب منزل آنها روزی ۵ ساعت قطع خواهد شد؟