اخیراً نامه‌ای با امضای مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان منتشر شده که در آن به منظور مدیریت مصرف برق، “پوشیدن کت” برای همه مدیران و کارمندان استان خوزستان از ابتدای خردادماه تا پایان شهریورماه ممنوع اعلام شود. سید کریم حسینی، نماینده مجلس از اهواز، در واکنش به درخواست منع پوشیدن کت گفت: ” منع کارمندان از “پوشیدن کُت” کارکردی در کاهش مصرف برق ندارد. رفع مشکلات خوزستان نیازمند ارائه راهکارهای کاربردی، مانند جمع‌آوری دستگاه‌های غیر مجاز استخراج رمز ارز و اصلاح الگوی مصرف است. طرح مباحث حاشیه‌ساز، فقط فرصت و انرژی را از مدیران خواهد گرفت.

ایسنا

امیدواریم مدیریت مصرف آب و برق، در حد کُت باقی بماند و کارش به سایر البسه نرسد!!