سیدرسول باقری، معاون درآمد و امور مشترکین شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: ۶۰ درصد از مشترکان تهرانی بالای الگوی مصرف، آب مصرف می‌کنند. لذا از اول خرداد ‌ماه به تمامی مشترکان پرمصرف و بدمصرف اخطار ارسال خواهد شد و در صورتی که در رفتار مصرف خود تغییری ایجاد نکنند با محدودیت مصرف مواجه خواهند شد. الگوی مصرف آب برای هر واحد مسکونی در شهر تهران در یک ماه ۱۴ هزار لیتر (۱۴ مترمکعب) آب است. واحدهای مسکونی که تا ۲۸ هزار لیتر (۲۸ مترمکعب) آب در ماه مصرف کنند جزء پرمصرف‌ها و گروهی که بیش از ۲۸ مترمکعب آب در ماه مصرف کنند در رده بدمصرف‌ها قرار خواهند گرفت.

ایرنا

طبق این الگو، یک خانواده ۴ نفره از اول اردیبهشت باید حداکثر نفری ۱۱۷ لیتر آب در روز مصرف کنند. یعنی به یکباره مصرف سرانه خود را به کمتر از نصف تقلیل دهند. سنگ بزرگ علامت نزدن است!!