حمید رضا کشفی، معاون راهبری و نظارت بر بهره‌برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: بارندگی در برخی نقاط کشور تا حدود ۳۰ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش دارد و به این ترتیب در تابستان ۱۴۰۰ با مشکل کم آبی روبرو خواهیم بود و تعداد شهرهای دارای تنش آبی به ۲۲۰ تا ۲۵۰ شهر خواهد رسید. وی افزود:‌ بیماری کرونا نیز میزان مصرف آب کشور را افزایش داده، به گونه ای که در برخی مناطق تا ۴۰ درصد افزایش مصرف داریم. وی فرهنگ‌سازی، استفاده از لوازم کاهنده، تبلیغات و تعرفه را از جمله اقدام های لازم برای کاهش مصرف عنوان کرد.

ایرنا

در شعر فارسی، ترجیع بند به بیتی گفته می شود که برای اتصال سایر بیت ها مرتباً تکرار می شود. مفاهیمی مانند فرهنگ‌سازی، استفاده از لوازم کاهنده و افزایش تعرفه، دیگر تبدیل به ترجیع بند غزل کم آبی شده، مرتباً به وسیله مسئولین تکرار می شود، ولی برای آن اقدام خاصی انجام نمی پذیرد.