در کیوتو پایتخت باستانی ژاپن، امسال شکوفه های گیلاس در ۲۲ مارس (۲ فروردین) ظاهر شدند. زمان به شکوفه نشستن درخت‌های گیلاس در کیوتو، از سال ۸۱۲ میلادی در اسناد دربار امپراتوری ژاپن ثبت شده است. طبق این اسناد در ۱۲۰۰ سال گذشته این نشانه بهار، هیچ گاه تا این حد زود فرا نرسیده بود. شونجی امبه، یک مقام آژانس هواشناسی ژاپن گفت: “مشاهدات ما از زندگی گیاهان نشان می دهد که پدیده های بهاری (مانند شکوفه های گیلاس و آلو) هر سال کمی زودتر اتفاق می افتند، در حالی که پدیده های پاییز همه ساله تاخیر دارند. این باور ما است که این اتفاقات روند افزایش دمای کره زمین را منعکس می کنند.”

واشنگتن پست

در ایران نیز پدیده های بهاری، مانند جوانه زدن گیاهان و شکوفه دادن درختان، امسال زودتر از همیشه اتفاق افتاد. این نشان می دهد که مشکل، ابعادی جهانی دارد.