هدایت فهمی، معاون مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو گفت: زمانی که نیازهای جامعه بیش از منابع آبی باشد، آن جامعه به مرز تنش آبی می‌رسد. معمولاً اگر در یک جامعه، ۴۰ درصد منابع آبی استفاده شود قابل ‌قبول است. اما مصرف ۴۰ تا۶۰ درصد منابع، موجب تنش آبی و مصرف ۶۰ تا۸۰ درصد منابع، بحران آب محسوب می‌شود. وی اضافه کرد: متاسفانه کشور ایران هم اکنون حدود ۸۸ درصد از منابع تجدیدپذیر خود را استفاده کرده و مرز بحران آب را پشت سر گذاشته.

دویچه وله

ظاهرا قرار است ما تمام مرزهای بحران زایی محیط زیست را پشت سر بگذاریم!!