طرح ”برق امید“ ماهنامه کی دبلیو سی

فریدون عباسی دوانی رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: چرا برق را مجانی می‌کنید؟ برق ما همینطوری هم مفت است. چرا این میزان تبلیغ انجام می‌دهید که یکباره ۳۰ میلیون نفر مشمول آن ‌شوند؟ چرا اسمش«برق امید» است؟ اینکه نامش را امید می‌گذارند یعنی سیاسی است. مردم به دلیل سیاست‌های غلط اقتصادی فقیر شده اند، حالا می‌خواهیم پول برق بخشی از جامعه را که ۵ هزار تومان است، ببخشیم. وی اضافه کرد: درصورت تخصیص تمام درآمد حاصل از قبض‌های آب و برق به وزارت نیرو، باز هم بودجه کافی برای بازسازی و گسترش شبکه آب‌رسانی و برق‌رسانی را نداریم. به‌همین دلیل معتقدم باید قیمت حامل‌های انرژی از جمله آب و برق واقعی شود و هزینه تمام شده آن از مصرف‌کننده دریافت گردد تا بتوان آن را در حوزه ایجاد زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری کرد.

برق نیوز

حرف این نماینده در مجموع درست است، ولی زمان آن خیلی دیر است. کنترل مردمی که به مصرف بی رویه آب و برق و انرژی مجانی عادت کرده اند و مدیریتی که بیشتر به فکر اهداف سیاسی است، تقریباً غیر ممکن است.