سفره‌های آب زیرزمینی ماهنامه کی دبلیو سی

رمضانعلی سنگدوینی، نماینده مردم گرگان و آق قلا خبر از مصوبه‌ای مبنی بر آزادسازی کشت برنج در سراسر کشور داد. تاکنون کشت برنج به دلیل نیاز به آب فراوان، خارج از سه استان شمالی کشور ممنوع بود. اگر چه این ممنوعیت جلوی کشت برنج در سراسر کشور را نگرفت، اما ابزاری قانونی برای محدود کردن این کشت پر آب‌بر بود. در حالی که سرعت فرونشست در دشت‌های ایران رو به افزایش است، اجازه کشت برنج، تیر خلاصی به سفره‌های آب زیرزمینی است.

خبر شمال

ظاهرا نمایندگان عزیز بیشتر از اینکه در فکر منافع کل کشور باشند، در فکر محبوبیت منطقه ای برای انتخاب مجدد خودشان هستند!!