در شماره مورخ ۱۲ بهمن ۱۳۹۹، روزنامه دنیای اقتصاد مصاحبه ای با آقای احمد جلیلی، مدیر عامل شرکت KWC ایران انجام داد. در این مصاحبه، ایشان مطالبی در مورد ممنوعیت ورود شیر های بهداشتی و تولید آن در ایران مطرح کردند و به چند سوال خبرنگار این روزنامه پاسخ دادند. در صورت تمایل می توانید از طریق این لینک، مصاحبه را مطالعه فرمائید.