خشک شدن ۹۶ درصد تالاب بین المللی گاوخونی

منصور شیشه‌فروش، مدیرکل بحران استانداری اصفهان، از خشک شدن ۹۶ درصد تالاب بین المللی گاوخونی و خشکسالی بسیاری از روستاها خبر می‌دهد. این در حالی است که بحران آب در استان اصفهان در سال‌های اخیر زندگی بسیاری از ساکنان این استان، به خصوص کشاورزان را تحت تاثیر قرار داده و بارها به اعتراضات گسترده‌ کشاورزان اصفهانی منجر شده. وی افزود: هم اکنون حجم آب پشت سد زاینده‌رود ۱۸۲ میلیون مترمکعب است که نسبت به سال ۹۸ بیش از ۶۰ درصد کاهش پیدا کرده و بیشتر چاه‌هایی که تامین کننده بخشی از آب‌ آشامیدنی بودند، در حال حاضر به علت خشکی زاینده‌رود آب ندارند.

ایرنا

دو سال پیش خبر دادن که تالاب گاو خونی احیا شده، امسال از خشکی ۹۶ درصد خبر می دهند. به این می گویند مدیریت چشم بر آسمان!!