تا‌کنون بارها کارشناسان درباره انباشت بدهی‌های وزارت نیرو به بخش خصوصی، به‌دلیل غیر ‌اقتصادی ‌بودن قیمت آب و برق هشدار داده‌اند. در چنین شرایطی وعده آب ‌و ‌برق مجانی در حالی که وزارت نیرو در مرز ورشکستگی قرار دارد و امکان اجرای آن نیز فراهم نیست تعجب آور است. به دلیل وجود کنتور های مشترک در ساختمان‌ها و نبود زیرساخت‌های لازم برای اندازه‌گیری دقیق مصرف آب و گاز خانوارها، امکان عملیاتی‌شدن چنین وعده هایی وجود ندارد. این وعده فقط برای خانه‌های تک‌واحدی، با کنتور مستقل معنا می‌دهد.

روزنامه شرق

این طرح در عمل فقط باعث درگیری بین همسایه ها، بر سر اینکه چه کسی آب و گاز و برق زیاد مصرف می کند، خواهد شد و نتیجه آن تنها مقداری بحث و گفتگو، دعوا و مطالب ناگفتنی خواهد بود.