ماهنامه کی دبلیوسی kwcmag

کیفیت هوای تهران طی مهر ماه امسال، ۹ روز در شرایط ناسالم قرار داشت که طی پنج سال اخیر بیشترین تعداد بود. کیفیت هوا در این بازه زمانی طی سه روز، به دلیل افزایش غلظت ذرات معلق کوچک تر از ۲/۵ میکرون بسیار ناسالم اعلام شد. ذرات معلق یکی از خطرناکترین آلاینده‌های موجود در هوا هستند و می‌توانند بیماری‌های قلبی و ریوی را تشدید کنند.

خبر آنلاین

هیچ اتفاقی بی حکمت نیست! اگر امسال کرونا نیامده بود معلوم نبود چه بلای سر تهرانی ها از هوای آلوده می آمد.