ماهنامه کی دبلیوسی kwcmag اعتماد به نفس تصویر گرافیکی مرد و زن و ذهن

افرادی که اعتماد به نفس دارند، به نظر می رسد از آینده با خبر هستند. چون می دانند چه اتفاقاتی قرار است برایشان بیفتد، از حوادثی که پیش می آید واهمه ندارند، احساس نمی کنند به آنها ظلم شده، اهل ناله و شکایت نیستند. آنها عادات و الگوهای فکری خاصی دارند که در رسیدن به اهدافشان به آنها کمک می کند. با ۱۰ تا از این موارد آشنا می شویم.

۱-  اعتقاد ندارند کمتر از دیگران ارزش دارند. آنها می دانند امکانات دنیا به صورت مساوی بین افراد تقسیم نشده، به همین دلیل از تفاوت های زندگی احساس نابرابری و کم ارزشی نمی کنند.

۲- از شک کردن به تصمیم و توانایی خود نمی ترسند. وقتی در کاری موفق نمی شوند، صدای اعتماد به نفس شان به آنها می گوید، ممکن است به اطلاعات بیشتری احتیاج داشته باشند و بهتر است در جهت دیگر حرکت کنند یا حتی بهتر است کمی استراحت کنند تا مهیاتر و با دقت بیشتر با زندگی رو به رو شوند.

۳- اهل اما و اگر نیستند. آنها به جای حدس و گمان و تغییر زیاد در رفتار و اعمال شان، بعد از بررسی لازم و کمی تفکر، تصمیم می گیرند چه کاری درست است و همان کار را بدون وسواس، انجام می دهند.

۴- منتظر شانس یا فرصت های بزرگ نمی شوند. آنها اعمال محیرالعقول انجام نمی دهند و تصمیمات بزرگ نمی گیرند، ولی قدم های ریز و مشخص را شجاعانه و با قاطعیت بر می دارند.

۵- احساس غرور کاذب نمی کنند. آنها می دانند موفقیت های کوچک، نباید در آنها احساس کاذب توانایی و غرور ایجاد کند. کسی که اعتماد به نفس دارد مشغول تلاش برای رسیدن به خواسته های خود می شود و نمی تواند زمانی را برای غرور و خودنمایی تلف کند.

۶- از شکست و اشتباه نمی ترسند. آنها از درگیر شدن با مسائل واهمه ندارند و با اولین شکست یا اولین اشتباه زمین گیر نمی شوند. آنها در مواقع مختلف نظر خود را به صراحت بیان می کنند. البته نه به این دلیل که فکر می کنند همیشه حق با آنهاست، بلکه به این دلیل که از اشتباه نمی ترسند. اعتماد به نفس به این معنی نیست که هرگز شکست نخورید. بلکه به این معناست که از عهده احساسات پس از شکست برآیید. آنها مخالفتی با افشاء اشتباهاتشان ندارند. چون می دانند، پی بردن به دلیل هر خطا یا شکست، جلوی خطاها و شکست های بعدی را می گیرد.

۷- کمال طلب و مطلق گرا نیستند. آنها فکر نمی کنند همه چیز باید کامل و بی نقص باشد، بلکه ترجیح می دهند به جای کمال گرایی، واقع گرا باشند. کمال طلبی و مطلق گرایی نوعی تفکر معیوب است که از اعتماد به نفس پایین سرچشمه می گیرد. معمولاَ افرادی که از قابلیت های خود تعریف درستی ندارند و ترجیح می دهند از زیر بار مشکلات شانه خالی کنند، کمال گرا و مطلق گرا می شوند.

۸- نگران عکس العمل و قضاوت دیگران نیستند. آنها می دانند قضاوت دیگران اجتناب ناپذیر است ولی ابدی نیست و به زودی تغییر می کند یا فراموش می شود. آنها به آسانی از دیگران درخواست کمک می کنند، چون از توانائی خود شناخت واقع بینانه دارند و نگران قضاوت دیگران نیستند. آنها می دانند برای چه چیزهایی ارزش قائل باشند و چه چیزهایی را جدی نگیرند. در عین حال گوششان برای شنیدن پیشنهادهای جدید باز است و همیشه برای رسیدن به سازش و توافق آماده هستند.

۹- از امتحان کردن چیزهای جدید پرهیز نمی کنند. آنها جسور هستند و از تجربه های جدید استقبال می کنند، چون می دانند تجربه یکی از عوامل رشد است. داشتن شجاعت برای مواجه با موقعیت های جدید، یکی از خصوصیات غیر قابل انکار افراد با اعتماد به نفس است.

۱۰- خود را مرکز کائنات نمی دانند. آنها به اطراف خود نگاه می کنند و می بینند، کوچکتر از آن هستند که در مرکز کائنات قرار داشته باشند. اگر کسی در خیابان یا در مهمانی به آنها نگاه کند، نگران نمی شوند که در مورد او چه فکر می کند، بلکه می دانند، افراد آنقدر درگیر مسائل خودشان هستند که ممکن است اصلاَ او را ندیده باشند.