در شرایطی که بهای تمام شده تولید هر مترمکعب آب در تهران ۲۷۰۰ تومان و متوسط قیمت فروش آن ۷۰۰ تومان است، ۴۷ درصد از آب شرب پایتخت یعنی نزدیک به نیمی از آن در مناطق ۱ تا ۳ مصرف می شود. در واقع روزانه ۱ میلیارد و ۲۲۵ میلیون تومان یارانه بخش آب، صرف آبیاری درختان ویلاها و پرکردن استخرهای لاکچری و مشترکین مرفه می شود.

فارس

خوب از قدیم گفتن از نخورده بگیر بده به خورده!