شی جین پینگ، رئیس جمهور چین در یک اعلامیه غافلگیر کننده، به مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: هر چند چین تا قبل از سال ۲۰۳۰ به حداکثر میزان انتشار دی اکسید کربن خود خواهد رسید، ولی تا قبل از سال ۲۰۶۰ تولید گازهای گلخانه ای خود را به صفر مطلق خواهد رساند. او اضافه کرد ”نسل بشر نمی تواند هشدارهای طبیعت را بارها و بارها نادیده بگیرد. “ چین در حال حاضر ۲۸ درصد از گازهای گلخانه ای که موجب گرمایش زمین می شود را تولید می کند.

بی بی سی

ظاهراَ ایشان می خواستند تکلیف خود را با جهان روشن کنند که هنوز در ده سال آینده می خواهند پرگاز به تولید گازهای گلخانه ای ادامه بدهند، بعد از آن هم کی مرده کی زنده.