ناسا پیش بینی کرده در روز دوم نوامبر سال۲۰۲۰ (دوازدهم آبان)، یعنی روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، یک سیارک به زمین نزدیک خواهد شد و احتمال ورود آن به جو زمین وجود دارد. رسانه های زرد، این بار هم با قاطعیت و حتی از قول سازمان ناسا، برخورد این سیارک با زمین را قطعی اعلام کرده اند و یک تفسیر سیاسی هم برای آن ساخته اند که بعد از این برخورد، مردم آمریکا از روند انتخاباتی بحث برانگیز خود و پی آمدهای آن خلاص خواهند شد.

در واقع چنین سیاره کوچکی در حال نزدیک شدن به زمین است و روز دوم نوامبر به نزدیکترین حالت خود نسبت به زمین قرار خواهد گرفت. این سیارک در سال ۲۰۱۸، برای اولین بار توسط یک دوربین رباتیک در رصدخانه پالومار، واقع در کالیفرنیا رصد شد که حدود دو متر طول دارد و تقریباَ اندازه یک اتومبیل است. ناسا در ابتدا نام (۲۰۱۸VP1) را بر روی این سیارک گذاشت و با عنوان “شیء بالقوه خطرناک” آن را رده بندی کرد. اشیاء خطرناک بالقوه، معمولاً  به سیارک ها یا ستاره های دنباله داری گفته می شود که مدار حرکت شان به زمین نزدیک می شود و به اندازه کافی بزرگ هستند و در صورت برخورد با سیاره زمین می توانند آسیب وارد کنند. دانشمندان برای تخمین خطر اجرام آسمانی، از یک مقیاس لگاریتمی استفاده می‌کنند. در صورتی که مقیاس یک جرم فضایی کمتر از ۲- باشد، با وارد شدن به اتمسفر هیچ تبعاتی را به دنبال نخواهد داشت و خواهد سوخت، ولی اگر عدد مورد نظر بین صفر تا ۲- باشد، لازم است که دانشمندان به دقت جرم آسمانی را زیر نظر بگیرند. حالا که اطلاعات بیشتری بدست آمده، مقیاس سیارکی که در راه است ۳/۷۵- محاسبه شده که بی خطر محسوب می شود.

اصولاَ شناسایی سیارک هایی به این اندازه بسیار دشوار است. زیرا آنها کوچک هستند و به سرعت حرکت می کنند و در هنگام نزدیک شدن به زمین، فقط در یک پنجره کوتاه زمانی قابل رویت و شناسایی هستند. بر اساس آخرین تحلیل های که از مسیری حرکت VP1 بدست آمده، احتمال وارد شدن این سیارک به جو کره زمین، کمتر از نیم درصد محاسبه می شود که در ماه آینده این مسیر بازهم بهتر شناسایی خواهد شد و از ضریب خطای محاسبه آن کاسته خواهد گردید. در هر صورت حتی اگر این سیارک وارد جو زمین شود، چون اندازه آن کوچک است در زمان برخورد با جو زمین، می سوزد و تنها آسمان زمین را برای چند لحظه نورانی خواهد کرد و تهدیدی برای ساکنان کره زمین شناخته نخواهد شد.

حتماَ در طول سال، گاهی عبور یک شیء سوزان را در آسمان دیده اید. اینها بقایای ماهواره ها و سنگ های فضایی بسیار بزرگتر از این سیارک هستند که وارد جو زمین می شوند و مانند یک شهاب در بالای سر ما می سوزند، بدون اینکه به کسی در روی زمین آسیب بزنند. ناسا متعهد است کلیه اجرام آسمانی را که ممکن است تهدیدی احتمالی برای سیاره ما باشد را ردیابی کند و از سال ها قبل امکان برخورد، اندازه و زمان برخورد و خسارات احتمالی را ارزیابی و اطلاعات آن را در اختیار مردم جهان بگذارد.