بیش از نیم میلیون نفر از ساکنان ایالت اورگان در آمریکا، در حال فرار از آتش‌سوزی مهلکی هستند که سراسر این ایالت را فرا گرفته. این آتش‌سوزی که با بادهای غیرطبیعی و خشک در حال گسترش است، بیش از ۱۰ درصد ساکنان را که حدود ۴ میلیون ۲۰۰ هزار نفر می‌شوند، وادار به تخلیه خانه های خودکرده است. به گفته کارشناسان، تغییرات آب و هوایی، باعث تغییر در الگوی بارش و دما در این منطقه شده و شرایط فوق العاده خشک درختان و علف زارها، همراه با وزش بادهای غیرمعمول، باعث شده آتش سوزی از کنترل خارج شود.

نیویورک تایمز

مدتی پیش خبرنگاران، نظر پرزیدنت ترامپ را در مورد تغییرات آب و هوایی سوال کردند. او در پاسخ گفت : (من این حرف ها را باور ندارم!). به نظر نمی رسد دنیا با داشتن چنین رهبرانی، عاقبت خوبی پیش رو داشته باشد.