علی‌محمد شاعری، عضو مجمع نمایندگان در دهمین دوره مجلس، انتقال آب دریای خزر به مرکز کشور را “جنایتی محیط زیستی” عنوان کرد. وی افزود: گوش اجتماعی دولت، برای شنیدن مخالفت‌های کارشناسی با انتقال آب خزر ضعیف شده و صدای مردم شمال کشور به جایی نمی‌رسد. انتقال آب دریای خزر به مرکز کشور که اکنون در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد، با انتقاداتی از سوی برخی کارشناسان مواجه است. پیرو نامه بیش از ۵۰۰ تن از کارشناسان و اساتید حوزه محیط زیست و منابع طبیعی کشور و بیش از ۱۰۰ سازمان مردم‌نهاد تخصصی، در خصوص توقف هرگونه انتقال آب بین‌حوضه‌ای از البرز شمالی، سه‌شنبه این هفته ۲۵ شهریور، وزیر نیرو در کمیسیون کشاورزی مجلس حضور خواهد یافت.

خبرگزاری تسنیم

آیا کسی به حرف کارشناسان محیط زیست توجه خواهد کرد؟ با سوابقی که وجود دارد دولت خریدار حرف کارشناسی نیست. بارها ضرر این بی توجهی را دیده ولی بازهم عبرت نگرفته.