از روز جمعه ۲۰ تیر ۹۹ ، خانم گلناز لواسانی نمایشگاه آثار هنر مفهومی خود را با نام “آب بازی” با نگاهی اساطیری به آب و محیط زیست و با شیوه ای مدرن، در محل گالری شیرین، خیابان کریم خان، خیابان سنائی، کوچه سیزدهم، پلاک ۵ افتتاح کردند. مدت این نمایشگاه تا تاریخ ۸ مرداد ۱۳۹۹ تمدید شد.