در حالی که میلیون‌ها انسان در جهان با مشکل گرسنگی دست و پنجه نرم می‌کنند، هرساله بخش مهمی از تولید غذای جهان در زمان توزیع، برداشت و مصرف به هدر می رود. گزارش سازمان خواربار و کشاورزی جهانی (فائو) نشان می دهد که هر سال ۱/۳ میلیارد تن غذا در جهان هدر می‌رود که ۳۵ میلیون تن از آن در ایران دور ریخته می‌شود. برآوردهای فائو نشان می‌دهد هرروز به‌ازای هر نفر ۱۳۴ کیلوکالری غذا در ایران به هدر می‌رود. بر این اساس از ۱۰۰ میلیون تن محصول کشاورزی تولیدی در کشور ۳۵ میلیون تن در سال دور ریخته می‌شود. این رقم معادل غذای ۱۸ میلیون نفر است. در این زمینه می‌توان به ۳۰ درصد ضایعات در نان، ۳۰‌ درصد ضایعات میوه‌ و سبزیجات، ۱۰ درصد ضایعات برنج و ۲۵ درصد ضایعات خرما اشاره کرد.

خبرگزاری تسنیم

  راندمان آب کشاورزی که ۳۰ درصد است، سالی ۳۵ میلیون تن محصول که مقدار زیادی آب برای تولید آن مصرف شده، را نیز هدر می دهیم. پس چرا توقع داریم مشکل کمبود آب نداشته باشیم!!