سیل

مسعود ده ملایی مدیرکل هواشناسی استان فارس، در مورد عبور از خشکسالی به سمت ترسالی گفت: از ابتدای سال زراعی جاری که از اول مهرماه ۹۸ آغاز شده، تا شنبه ۲۳ فروردین ‌ماه، ۳۷۸ میلیمتر بارندگی در استان فارس داشتیم که در مقایسه با سال گذشته هشت درصد افزایش را نشان می دهد. ولی برای اظهار نظر در مورد ورود به دوران ترسالی از نظر علمی باید دلایل دینامیکی بدست آید و میزان بارش در دوره‌ای چندساله مدنظر قرار گیرد. وی گرم شدن زمین را امر مسلمی دانست که اتفاق افتاده و باعث افزایش تبخیر خواهد شد و اگر بارشی هم رخ دهد، خیلی موثر نخواهد بود.

ایرنا

سخن ها باید مانند نظر این کارشناس محترم علمی و فنی باشد. امیدواری های کاذب، مثل اعلام ورود به دوران ترسالی، می تواند باعث بالا رفتن سطح توقع مردم و افزایش مصرف آب گردد.