هوای دهلی بعد از کرونا

هوای شهرهای بزرگ هند، به دلیل توسعه صنعتی و استفاده از سوخت های دیزلی بسیار آلوده است. سال گذشته شهر دهلی نو، در میان ۵۰ شهر آلوده جهان، آلوده ترین شهر شناخته شد. آلودگی هوای دهلی نو به قدری است که تنفس هوای آن معادل کشیدن ۳۳ سیگار در روز است. به گفته مقامات بهداشتی هند، آلودگی هوا باعث آسیب دائمی به ریه ها و مرگ ۳/۱ میلیون نفر در سال می شود.

در روزهای اخیر، قرنطینه سراسری هند که با هدف مقابله با ویروس کرونا انجام شده، باعث تعطیلی مراکز صنعتی، عدم تردد خودرو ها و لغو تمامی پروازها و قطارها شده است. در این روزها آلودگی هوای شهر دهلی، حدود ۴۴ درصد کاهش پیدا کرده است.

شهر خبر

ظاهراً تنها کسی که زورش به ما انسان های آلوده ساز می رسد، ویروس کرونا است!!