عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ۴۰ سال پیش ۱۳۴ میلیارد مترمکعب آب تجدید‌پذیر داشتیم اما اکنون منابع آبی تجدید‌پذیر کشور به کمتر از ۹۰ میلیارد مترمکعب رسیده و در آینده‌ نزدیک، مشکلات بیشتری در رابطه با مسائل آب خواهیم داشت. کلانتری تصریح کرد: در حال حاضر۱۶۰ هزار هکتار از جنگل‌های زاگرس در حال خشک شدن هستند، زیرا اصول اولیه جنگل را رعایت نکرده‌ایم. جنگل‌ها را شخم زدیم، دام‌ها را افزایش دادیم و خاک را از بین بردیم و نفوذ آب در جنگل‌ها را به حداقل‌ رسانده ایم.

آفتاب‌‌نیوز

مدیران کشور دو دسته هستند، دسته اول کسانی هستند که مشکلات آینده کشور را پیش بینی می کنند و دسته دوم کسانی هستند که طرح و پیش بینی برای آینده ندارند. نکته جالب اینکه هیچکدام از این دو گروه اقدام ملموسی نمی کنند! در چنین شرایطی آیا پیش بینی مشکلات آینده، ارزشی هم دارد؟