سید حسن رضوی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران با اشاره به اینکه سالانه ۲۵۰ هزار نفر به جمعیت استان تهران اضافه می‌شود، گفت: اگر به طرح‌های آب‌رسانی تهران توجه نشود، شک نکنید که تا ۵ سال آینده تهران در تأمین آب به مشکل خواهد خورد. وی نسبت به عقب‌ماندگی طرح‌های بزرگ آب تهران هشدار داد و گفت: این طرح ها ۱۰ سال از برنامه عقب است و باید تدبیری در خصوص آنها اندیشیده شود، چون بیش از ۳۰ سال از عمر طرح‌های بزرگ آب تهران می‌گذرد. وی در ادامه با تأکید بر اینکه مصرف آب شرب در ایران به طور متوسط بسیار بالاتر از متوسط جهانی است، گفت: مردم باید در فصل زمستان نیز مدیریت مصرف آب را فراموش نکنند و تصور نکنند که با یک یا دو سال بارندگی وضعیت منابع زیرزمینی و وضعیت آب شرب بهبود یافته است.

خبرگزاری فارس

این مسئول محترم فرموده اند،”شک نکنید که تا ۵ سال آینده تهران در تأمین آب به مشکل خواهد خورد” البته این حرف کمی جای شک دارد، چون ممکن است مشکل تامین آب شهر تهران خیلی زودتر آغاز شود.