ده‌ها تیرانداز حرفه‌ای در جنوب استرالیا، از دهم ژانویه سال جاری سوار بالگرد شدند و ماموریت کشتن بیش از ۱۰ هزار شتر را آغاز کردند. حیوان‌هایی که گناه‌شان از نگاه دولت استرالیا، خوردن آب زیاد آن هم در زمانه کم‌آبی و خشکسالی است. محلی‌ها می‌گویند کمبود آب شترها را وادار کرده وارد جوامع انسانی شوند و دنبال آب از شیرها و مخازن بگردند. سخنگوی اداره محیط زیست و آب استرالیای جنوبی در این باره گفت: از بین رفتن زیرساخت‌ها، خطر برای خانواده‌ها و لگدمال شدن شترها برای رسیدن به آب، از بحران‌هایی است که افزایش تعداد شتر و کمبود آب ایجاد کرده است.

همشهری

 ظاهراً دولت ها مشکلات محیط زیست را آنقدر سرسری می گیرند تا روزی مجبور شوند با گلوله آنها را حل کنند!