کشور آمریکا مدتی است، روند خروج از توافق نامه ۲۰۱۵ پاریس، در مورد گرم شدن کره زمین را در پیش گرفته و امسال هم در کنفرانس اقلیمی مادرید، به جای نماینده دولت، نانسی پلوسی سخنگوی حزب مخالف دموکرات شرکت داشت. چین در نشست سران سازمان ملل،کشورهای توسعه یافته از جمله ایالات متحده را، متهم کرد که کوچک ترین قدمی برای مهار گرم شدن کره زمین بر نمی دارند. در سال گذشته ایالات متحده مقام اول جهانی در تولید نفت و گاز و مقام دوم، پس از چین را در تولید زغال سنگ به خود اختصاص داد. چین مقام اول در انتشار دی اکسید کربن را در دست دارد. هر دو عامل، مهم ترین عوامل تغییرات اقلیمی هستند. پکن ادعا می کند در بین سال های ۲۰۰۵ و ۲۰۱۸ به میزان ۴۵ درصد، انتشار کربن خود را کاسته است. اما مطابق گزارش سازمان ملل، میزان انتشار کربن چین همچنان در حال افزایش است.

خبرگزاری فرانسه

حالا مردم جهان چه باید بکنند، قسم چین را باور کنند، یا دُم خروس را.