براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا و با توجه به شرایط جوی و وارونگی هوا، شاخص آلودگی هوای تهران در روز جمعه ۸ آذر، به مرز ۱۷۰ رسید. این در حالی است که با این سطح از آلودگی، هوای تهران برای همه گروه‌ها ناسالم اعلام شد. تهران با این شاخص، بعد از شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان، دومین شهر جهان به لحاظ آلودگی هوا معرفی شده است.

خبرگزاری تسنیم

بار دیگر با حق کشی و ناداوری، اجاره نداد تهران به مقام اول دست پیدا کند.