عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست کشور گفت: هیچ رودخانه‌ای در شمال کشور نداریم که موجود زنده داشته باشد، زیرا پسماند زباله‌ها و شیرابه‌ای که وارد رودخانه‌ها می شود، موجودات زنده را از بین برده است.

سهیل اولاد زاد کارشناس و فعال محیط زیست، با ابراز شگفتی از اظهارات رئیس سازمان محیط زیست، گفت: اینکه هیچ‌گونه موجود زنده‌ای در رودخانه‌های شمال کشور وجود ندارد، ادعای کذبی است، چراکه با یک پایش ساده می توانید زنجیره آبزیان، کف‌زیان، موجودات ساحل‌زی و دوزیستان را در رودخانه‌های شمال کشور ببینید.‌ وی اضافه کرد: مطرح شدن چنین ادعایی از زبان رئیس سازمان محیط زیست نوعی در باغ سبز نشان دادن به صنایع آلوده، برای آلوده‌تر کردن رودخانه‌ها است و صنایع آلاینده، با این توجیه که دیگر حیاتی در رودخانه‌ها وجود ندارد، پساب بیشتری را به رودخانه‌ها سرریز خواهند کرد.

فارس

  الله اعلم بحقائق الامور