علی بیت‌الهی، مدیر بخش زلزله و رانش زمین مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: به جز ۵۰ هزار چاه مجوزدار،۳۰ هزار چاه فاقد مجوز در استان تهران در حال بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی هستند که بر افزایش سرعت فرونشست زمین موثر بوده است. وی ادامه داد: در سال ۷۸ در دشت مهیار اصفهان، در عمق۴۰ متری زمین به آب می رسیدیم اما اکنون عمق چاه‌های آب این منطقه به ۲۰۰ متر رسیده است و آب برخی چاه‌ها نیز کاملا خشک شده. وی گفت: علاوه بر حفر چاه‌های مجاز، حفر چاه‌های مخفیانه و غیرقانونی عامل افزایش سرعت فرونشست زمین بوده است. وی متذکر شد: مسئله فرونشست زمین مثل یک زلزله خاموش و بی صدا، نه تنها در دشت ها بلکه در داخل گستره‌های شهری نیز آثار خود را نشان داده است.

تابناک

  “چه کسی گفته بیلان سفره های آبی کشور منفی است؟ هرکس بخواهد می تواند هر حجم آبی که لازم داشته باشد را از چاه های زیر زمینی پمپاژ کند. مناطق ممنوعه یعنی چی؟ این دکان وزارت نیرو است، هر کس هر جا توانست، چاه حفر کند.” سخنان رئیس جمهور محترم وقت، در سفر استانی فیروزکوه، در خرداد سال ۱۳۹۴