آلمان در روز جمعه اول مارس، برای چندمین بار شاهد تظاهرات شورانگیز دانش آموزان مدارس در حمایت از محیط زیست بود. آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان از اعتراضات دانش آموزان برای دفاع از محیط زیست حمایت کرد. خانم مرکل تاکید کرد، اهمیت این حرکت را در جامعه نمی‌توان نادیده گرفت. هم زمان با این تظاهرات در سراسر جهان نوجوانان چندین کشور نیز، صدایشان را در اعتراض به تغییرات آب و هوایی بلند کردند. در بریتانیا هزاران نوجوان در ۶۰ شهر به جای رفتن به کلاس درس، به خیابان آمدند و در باره خطراتی که محیط زیست را تهدید می کند هشدار دادند. بی بی سی

  چه گویم که نا گفتنم بهتر است