محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان گفت: دولت برای مهار آب‌های کشور، سرمایه‌گذاری های بیشتری می‌کند، زیرا به گفته او “هرقطره آب افغانستان نسبت به نفت همسایه‌ها قیمتی‌تر خواهد بود.” وی اضافه کرد ترکیه برای توسعه سد کجکی، بر روی رودخانه هیرمند سرمایه‌گذاری کرده و بهره برداری آن به زودی آغاز می‌شود و با توسعه این سد یک میلیارد متر مکعب آب در این سد ذخیره خواهد شد و صد مگاوات برق نیز تولید می‌شود. ایرنا

در سال ١٩٧۳ بین دو کشور ایران و افغانستان، معاهده‎ای امضا شد که بر اساس آن میزان سالانه آبی که باید از رودخانه هیرمند وارد ایران شود، ۸۲۰ میلیون مترمکعب تعیین شد. امسال به دلیل بارندگی های فراوان، بعد از ۱۹ سال آب هیرمند به تالاب هامون رسید. یعنی لااقل در ۱۹ سال گذشته به این معاهده عمل نشده بود. به نظر می رسد پس از اتمام کار سد کجکی، آن هم با سرمایه گذاری ترکیه، از این به بعد، در سال های پر آبی هم آبی از رودخانه هامون راهش را به طرف ایران کج نخواهد کرد.