شماواقعاً خسته نیستید، اما ناگهان دهانتان باز می شود و یک خمیازه بزرگ می‌کشید. چرا؟ چون یک نفر دیگه خمیازه کشیده؟ این پدیده به عنوان خمیازه کشیدن مُسری شناخته شده است. درحالی که دانشمندان هنوز کاملاً نفهمیده‌اند چرا این اتفاق می‌افتد، فرضیه های زیادی در حال بررسی و تحقیق هستند. به دو تا از این فرضیه ها که یکی فیزیولوژیک و دیگری روان شناختی است، نگاهی می اندازیم. اولین فرضیه که فیزیولوژیک است و به عنوان تقلید غیر آگاهانه و یا همرنگ جماعت شدن شناخته می شود بر اساس این اصل قرار دارد که افراد به صورت ذاتی و ناخودآگاه تمایل به تقلید از حالات یکدیگر را دارند. اگر شما روبروی کسی نشسته باشید که پاهایش را روی هم انداخته است احتمالاً شما هم پاهایتان را روی هم می اندازید، یا اگر کسی دستی بر سرش بکشد شما هم ممکن است همان کار را بکنید. دانشمندان باور دارند که این اتفاق به دلیل وجود یک مجموعه‌ عصب هایی است که به عنوان اعصاب آینه‌ ای شناخته می شوند. این سلول های عصبی برای رسیدن به خود آگاهی و یادگیری، بسیار با اهمیت هستند. نگاه کردن به فعالیت های فیزیکی یک فرد، مانند بافتنی بافتن و یا شانه کردن موی سر، می تواند به ما کمک کند سعی کنیم همان عمل را با دقت تکرار نمائیم. مطالعاتی که از طریق تصویر برداریMRI  انجام شده، نشان می‌دهد زمانی که ما خمیازه کشیدن یک نفر را می‌بینیم و یا حتی صدای خمیازه‌ را می شنویم، منطقه خاصی از مغز که مکان سلول های عصبی آینه ای است فعال می‌شود، در نتیجه باعث می‌شود ما هم واکنش مشابهی از خود نشان دهیم.

فرضیه دیگر پدیده ای است که در روانشناسی به آن همدلی می گویند. همدلی، قابلیت بسیار مهمی در موجودات اجتماعی مانند انسان است. همدلی به ما توانایی درک احساسات دیگران و شریک شدن در آن را می دهد. دانشمندان زمانی خمیازه را یک واکنش همدلانه دانستند که کشف کردند که سگها، تنها با شنیدن صدای خمیازه انسانها،  با کشیدن خمیازه به آن واکنش نشان می دهند. چیز جالب دیگری که دانشمدان دریافتند این بود که سگ ها در برابر صدای خمیازه افراد آشنا، مثل صاحبانشان، بیشتر عکس العمل نشان می دهند تا در برابر افراد ناآشنا و غریبه. به دنبال این پژوهش، مطالعات دیگری بر روی انسان و سایر پستاندارن انجام شد و نشان داد، خمیازه مسری بیشتر در میان دوستان اتفاق می‌افتد تا با غریبه‌ها. از طرفی، خمیازه مُسری از زمانی در انسان آغاز می‌شود که حدود به سن ۴ تا ۵ سالگی رسیده باشد، یعنی زمانی که کودکان به اندازه کافی، توانایی شناسایی احساسات دیگران را پیدا می‌کنند.

این پژوهش ها هنوز به یک نتیجه قطعی نرسیده و باید مطالعات بیشتری بر روی آن انجام شود. به همین دلیل دفعه بعد که دچار خمیازه شودید، یک لحظه درباره اینکه چه اتفاقی افتاد فکر کنید.آیا خسته بوده اید و یا به خمیازه کشیدن فکر می کردید؟ آیا کسی در نزدیکی شما خمیازه کشید؟ آن فرد غریبه بود و یا یکی از نزدیکان؟ نکند با خواندن این مطلب خمیازه بکشید!