کنترل مصرف آب الزامی است

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور گفت: با وجود بارندگی‌های خوب اخیر همچنان باید به مدیریت مصرف دقت نظر داشته باشیم و نباید تصور شود که کشور از تنش آبی عبور کرده است. وی همچنین با تاکید بر اهمیت مدیریت مصرف آب از رسانه‌ها و به خصوص صدا و سیما خواست با آگاهی بخشی به جامعه، مردم را به مشارکت در مدیریت مصرف ترغیب و تشویق کنند.
فارس

ماهنامه کی دبلیو سی طبق یک رسم قدیمی هر وقت بارندگی مناسبی در کشور می شد، مدیران به جای داشتن یک نگاه استراتژیک، با دیدگاه قضا قدری، بلافاصله اعلام می کردند که مشکل آب حل شده و مردم نگران نباشند. همین یک جمله، تمام نخ های ریسیده شده “فرهنگ مصرف بهینه آب” را دریک لحظه پنبه می کند. ظاهراً این بار مدیران تصمیم گرفته اند مسائل را واقع بینانه تر نگاه کنند، که جای امیدواری دارد.