یا قطعی برق یا دود مازوت!
عینک آفتابی برای زمین
گفتگو با لین جوریک، یکی از پیشگامان سلول های خورشیدی
مدیریت شرکت ها در بحران کرونا
خوب، بد، زشت
آیا سخت ترین مرحله بیماری کرونا در پیش است؟
یک انبار پر از وسایل بی فایده
زیستن با ویروس کرونا را باید بیاموزیم
کاهش سطح آب در بزرگترین نیروگاه آبی تاجیکستان
شکایت از خبرنگار محیط زیست، مسترد شد
تخریب پوشش گیاهی پارک ملی کرخه
کاهش چشمگیر سطح جنگل‌های شمال ایران
گفتگوی مدیر عامل شرکت KWC با هفته نامه تجارت فردا

عینک آفتابی برای زمین

ماهنامه کی دبلیو سی kwcmag

انتشار گازهای گلخانه‌ای در اثر فعالیت‌های اقتصادی و مصرف انرژی‌های فسیلی، عامل مهمی در گرمایش جهانی است. گرم شدن کره زمین با انواع مختلفی از اثرات شدید آب و هوایی، مانند شکسته شدن رکورد گرمای هوا، طوفان های شدید، سیل های فاجعه بار،گسترش انواع بیماری، نابرابری های اقتصادی، انقراض سریع حیات وحش و آلودگی وسیع محیط زیست مرتبط است. از نظر دانشمندان محیط زیست، گرمایش زمین اکنون تبدیل به یک بیماری سخت شده که باید . . .

ادامه مطلب

محصولات KWC

سرمقاله

یا قطعی برق یا دود مازوت!

ماهنامه کی دبلیو سی kwcmag

در نیمه دیماه سال جاری، آلودگی هوا در بعضی از شهرهای کشور وارد مرحله بحرانی شد. نخستین زنگ خطر جدی درباره آلودگی هوا، در سال ۱۳۷۴ به صدا درآمد. در آن زمان، نزدیک به یکصد نفر از کارشناسان محیط زیست، بیانیه ای را با عنوان «هوای تهران ۷۴» منتشر کردند و در آن از آلودگی هوای پایتخت به عنوان یک «بحران ملی» نام بردند و راهکار مقابله با آن را «عزم ملی» اعلام نمودند. ظاهراَ در ۲۶ سال گذشته، کسی به آن بیانیه خیلی اهمیت نداده و اگر هم کمی «عزم ملی» بکار رفته باشد، احتمالاَ فقط در جهت . . .

ادامه مطلب

مدیریت مصرف آب

سرمقاله

یا قطعی برق یا دود مازوت!

ماهنامه کی دبلیو سی kwcmag

در نیمه دیماه سال جاری، آلودگی هوا در بعضی از شهرهای کشور وارد مرحله بحرانی شد. نخستین زنگ خطر جدی درباره آلودگی هوا، در سال ۱۳۷۴ به صدا درآمد. در آن زمان، نزدیک به یکصد نفر از کارشناسان محیط زیست، بیانیه ای را با عنوان «هوای تهران ۷۴» منتشر کردند و در آن از آلودگی هوای پایتخت به عنوان یک «بحران ملی» نام بردند و راهکار مقابله با آن را «عزم ملی» اعلام نمودند. ظاهراَ در ۲۶ سال گذشته، کسی به آن بیانیه خیلی اهمیت نداده و اگر هم کمی «عزم ملی» بکار رفته باشد، احتمالاَ فقط در جهت . . .

ادامه مطلب

عینک آفتابی برای زمین

ماهنامه کی دبلیو سی kwcmag

انتشار گازهای گلخانه‌ای در اثر فعالیت‌های اقتصادی و مصرف انرژی‌های فسیلی، عامل مهمی در گرمایش جهانی است. گرم شدن کره زمین با انواع مختلفی از اثرات شدید آب و هوایی، مانند شکسته شدن رکورد گرمای هوا، طوفان های شدید، سیل های فاجعه بار،گسترش انواع بیماری، نابرابری های اقتصادی، انقراض سریع حیات وحش و آلودگی وسیع محیط زیست مرتبط است. از نظر دانشمندان محیط زیست، گرمایش زمین اکنون تبدیل به یک بیماری سخت شده که باید . . .

ادامه مطلب

ماهنامه کی دبلیو سی kwc sunrun

در سال ۲۰۰۷ شرکت سان ران“ Sunrun” بوسیله دو دانشجوی کارشناسی ارشد، در یک اتاق زیر شیروانی تاسیس شد تا با شیوه تجاری جدیدی، تعداد بیشتری از خانواده ها را قادر به استفاده از  انرژی خورشیدی، برای تولید برق خانگی کند. این شرکت اکنون بیش از ۴۰۰۰ کارمند دارد. در این مصاحبه لین جوریک “lynn jurich”، بنیانگذار و مدیر عامل شرکت سان ران که کار آفرین موفقی است با کتی جورج خبرنگار ACC ، درباره گرمایش جهانی و اوضاع نابسامان پس از کرونا که موجب از دست رفتن تعداد زیادی شغل شده و اهمیت مدل تجاری شرکت خود، گفتگو می کند.

کیتی جورج: شما به عنوان یکی از . . .

ادامه مطلب

ماهنامه کی دبلیو سی kwc sunrun

در سال ۲۰۰۷ شرکت سان ران“ Sunrun” بوسیله دو دانشجوی کارشناسی ارشد، در یک اتاق زیر شیروانی تاسیس شد تا با شیوه تجاری جدیدی، تعداد بیشتری از خانواده ها را قادر به استفاده از  انرژی خورشیدی، برای تولید برق خانگی کند. این شرکت اکنون بیش از ۴۰۰۰ کارمند دارد. در این مصاحبه لین جوریک “lynn jurich”، بنیانگذار و مدیر عامل شرکت سان ران که کار آفرین موفقی است با کتی جورج خبرنگار ACC ، درباره گرمایش جهانی و اوضاع نابسامان پس از کرونا که موجب از دست رفتن تعداد زیادی شغل شده و اهمیت مدل تجاری شرکت خود، گفتگو می کند.

کیتی جورج: شما به عنوان یکی از . . .

ادامه مطلب

اجتماعی

خوب، بد، زشت

دو نوع انسان را تصور کنید، یک نوع خودخواه، غیر صادق، با رفتاری خصمانه و سنگدلانه، نوع دو سخاوتمند، صادق، صمیمی و خونگرم. کدام یک را بیشتر می پسندید؟ کدام یک را انتخاب می کنید تا رئیس، دوست یا شریک زندگی شما باشد؟ دوست دارید فرزندتان از کدام نوع باشد و کدام دسته را موفق تر می دانید؟ احتمالاَ شما و اکثر مردم، نوع دوم را انتخاب می کنید. در اینجا یک پارادوکس و تضاد بوجود می آید. اگر اکثر مردم در عمل، نوع دو را ترجیح می دهند، پس چرا . . .

ادامه مطلب

ماهنامه کی دبلیو سی kwc

مدیریت شرکت ها در بحران کرونا

”بحران“ همیشه دو سو دارد، یک سوی آن خطر است و سوی دیگرش فرصت. بعد از همه گیری ویروس کرونا، کل جهان با یک بحران سخت و نسبتاَ طولانی مواجه شد که جدا از مسائل انسانی، پی آمد های اقتصادی فراوانی ایجاد کرد که اثرات آن تا سال ها، ادامه خواهد داشت. در این دوران مشاغل فراوانی ورشکست و تعطیل شدند. البته در همین دوران موسسات اقتصادی زیادی توانستند سرپا بماندند و حتی بعضی ها به شکوفائی بیشتری  رسیدند. این روند ممکن است . . .

ادامه مطلب

ماهنامه کی دبلیو سی kwc

مدیریت شرکت ها در بحران کرونا

ماهنامه کی دبلیو سی kwc

”بحران“ همیشه دو سو دارد، یک سوی آن خطر است و سوی دیگرش فرصت. بعد از همه گیری ویروس کرونا، کل جهان با یک بحران سخت و نسبتاَ طولانی مواجه شد که جدا از مسائل انسانی، پی آمد های اقتصادی فراوانی ایجاد کرد که اثرات آن تا سال ها، ادامه خواهد داشت. در این دوران مشاغل فراوانی ورشکست و تعطیل شدند. البته در همین دوران موسسات اقتصادی زیادی توانستند سرپا بماندند و حتی بعضی ها به شکوفائی بیشتری  رسیدند. این روند ممکن است . . .

ادامه مطلب

خوب، بد، زشت

ماهنامه کی دبلیو سی kwc

دو نوع انسان را تصور کنید، یک نوع خودخواه، غیر صادق، با رفتاری خصمانه و سنگدلانه، نوع دو سخاوتمند، صادق، صمیمی و خونگرم. کدام یک را بیشتر می پسندید؟ کدام یک را انتخاب می کنید تا رئیس، دوست یا شریک زندگی شما باشد؟ دوست دارید فرزندتان از کدام نوع باشد و کدام دسته را موفق تر می دانید؟ احتمالاَ شما و اکثر مردم، نوع دوم را انتخاب می کنید. در اینجا یک پارادوکس و تضاد بوجود می آید. اگر اکثر مردم در عمل، نوع دو را ترجیح می دهند، پس چرا . . .

ادامه مطلب

کره زمین تحمل چند نفر را دارد

جمعیت کره زمین

از زمان پیدایش انسان اولیه ۱۵۰/۰۰۰ سال طول کشید تا جمعیت جهان به سه میلیون نفر رسید. این اتفاق مربوط به حدود ۱۲ هزار سال قبل است. در اوایل قرن نوزدهم و با کشف پنی­سیلین و واکسن آبله و بالا رفتن سطح بهداشت عمومی، جمعیت جهان ناگهان به یک میلیارد نفر رسید و این رشد تا امروز به عدد . . .

ادامه مطلب

گوناگون

یک انبار پر از وسایل بی فایده

ماهنامه کی دبلیو سی kwc

این روزها وسایل ارتباط جمعی و فروشگاه ها مرتباً ما را به خرید کالاهای جدید تشویق می کنند. آنها به ما پیشنهاد می کنند که کفش های ورزشی خود را دور بیندازیم و یک کفش نو بخریم. هر سال ما را تشویق می کنند که اتومبیل خود را عوض کنیم، چون اتومبیل های آخرین مدل، چندین آپشن جدید دارند. آپشن هایی که معلوم نیست به چه درد می خورد و چه زمان باید از آنها استفاده کرد. آیا می دانستید بالش زیر سر شما تاریخ مصرف دارد و حتی اگر . . .

ادامه مطلب

آیا سخت ترین مرحله بیماری کرونا در پیش است؟

چهار سال قبل از آمدن بیماری کرونا در سال ۲۰۱۵، بیل گیتس بنیانگذار کمپانی مایکروسافت، در سخنرانی خود در انجمن TEDاظهار داشت: هر ۲۰ سال یکبار احتمال زیاد وجود دارد که یک بیماری مسری، شیوع پیدا کند. با افزایش جمعیت جهان و تعداد سفرها، شیوع بیماری در نوبت بعد بسیار سریع و وسیع خواهد بود، در حالی که کشورها برای همه گیری بعدی آماده نیستند. بیل گیتس همچنین در دسامبر ۲۰۱۶ و در آستانه . . .

ادامه مطلب

زیستن با ویروس کرونا را باید بیاموزیم

ماهنامه کی دبلیو سی kwc کرونا

فقط زمانی می توان امیدوار بود که زندگی اجتماع و اقتصاد به حالت عادی باز گردد که ویروس کوید-۱۹ بکلی رام شود. بزرگترین محرک دولت ها برای تهیه واکسن کرونا نیز همین نکته است. این روزها پس از گذشت یک سال، با سرعتی شگفت انگیز، بیش از ۲۰ نوع واکسن کوید-۱۹، ساخته شده و امید به از میان رفتن بیماری کرونا، بسیار افزایش پیدا کرده. اما واقعیت های هوشیارانه به ما یادآوری می کند ممکن است واکسن نتواند . . .

ادامه مطلب

آیا سخت ترین مرحله بیماری کرونا در پیش است؟

چهار سال قبل از آمدن بیماری کرونا در سال ۲۰۱۵، بیل گیتس بنیانگذار کمپانی مایکروسافت، در سخنرانی خود در انجمن TEDاظهار داشت: هر ۲۰ سال یکبار احتمال زیاد وجود دارد که یک بیماری مسری، شیوع پیدا کند. با افزایش جمعیت جهان و تعداد سفرها، شیوع بیماری در نوبت بعد بسیار سریع و وسیع خواهد بود، در حالی که کشورها برای همه گیری بعدی آماده نیستند. بیل گیتس همچنین در دسامبر ۲۰۱۶ و در آستانه . . .

ادامه مطلب

یک انبار پر از وسایل بی فایده

ماهنامه کی دبلیو سی kwc

این روزها وسایل ارتباط جمعی و فروشگاه ها مرتباً ما را به خرید کالاهای جدید تشویق می کنند. آنها به ما پیشنهاد می کنند که کفش های ورزشی خود را دور بیندازیم و یک کفش نو بخریم. هر سال ما را تشویق می کنند که اتومبیل خود را عوض کنیم، چون اتومبیل های آخرین مدل، چندین آپشن جدید دارند. آپشن هایی که معلوم نیست به چه درد می خورد و چه زمان باید از آنها استفاده کرد. آیا می دانستید بالش زیر سر شما تاریخ مصرف دارد و حتی اگر . . .

ادامه مطلب

زیستن با ویروس کرونا را باید بیاموزیم

ماهنامه کی دبلیو سی kwc کرونا

فقط زمانی می توان امیدوار بود که زندگی اجتماع و اقتصاد به حالت عادی باز گردد که ویروس کوید-۱۹ بکلی رام شود. بزرگترین محرک دولت ها برای تهیه واکسن کرونا نیز همین نکته است. این روزها پس از گذشت یک سال، با سرعتی شگفت انگیز، بیش از ۲۰ نوع واکسن کوید-۱۹، ساخته شده و امید به از میان رفتن بیماری کرونا، بسیار افزایش پیدا کرده. اما واقعیت های هوشیارانه به ما یادآوری می کند ممکن است واکسن نتواند . . .

ادامه مطلب

اخبار KWC

گفتگوی مدیر عامل شرکت KWC با هفته نامه تجارت فردا

هفته نامه تجارت فردا در تاریخ ۱۳ دیماه ۱۳۹۹، مصاحبه ای با آقای احمد جلیلی، مدیر عامل شرکت KWC ایران انجام داد. در این مصاحبه سوالاتی در مورد شیرهای کم مصرف، رعایت استاندار های جهانی و خدمات بعد از فروش شیرهای KWC مطرح شد. در صورت تمایل می توانید از طریق این لینک، مصاحبه را مطالعه فرمائید.

ادامه مطلب

تحلیل اخبار محیط زیست

شکایت از خبرنگار محیط زیست، مسترد شد

اداره کل منابع طبیعی گلستان پرونده ای بر علیه خانم الهه موسوی خبرنگار محیط زیست با اتهامات “نشراکاذیب”، “افترا” و “توهین به اشخاص عادی” در دادسرای تهران مطرح کرد. معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور پس از اطلاع از شکایت . . .

به نظر می رسد حالا هم اداره کل منابع طبیعی و هم خبرنگار محیط زیست وقت بیشتری خواهند داشت تا . . .

ادامه مطلب

کاهش سطح آب در بزرگترین نیروگاه آبی تاجیکستان

مقامات تاجیکستان اعلام کرده‌اند: به دلیل کمبود آب در پشت سد نورک، انتقال برق به خانه‌ها با محدودیت روبرو شده و برق مناطق روستایی، از ساعت ۲۳ شب تا ۶ بامداد قطع خواهد شد. به گفته مقامات تاجیک در حال حاضر سطح آب سد نورک در مقایسه به زمان مشابه در سال گذشته . . .

این خبر می تواند زنگ خطری برای ایران باشد، چون نشان دهنده . . .

ادامه مطلب

کاهش چشمگیر کاهش سطح جنگل‌های شمال ایران

ماهنامه کی دبلیو سی kwc  جنگل

به گفته منصور علی زارعی، نماینده مجلس ایران، سطح جنگل های شمال ایران از۳ میلیون و۲۰۰هزار هکتار به ۲میلیون هکتار کاهش یافته است. عرصه های جنگلی مخروبه نیز از ۶۰۰ هزار هکتار اضافه تر شده اند. او اضافه کرد: مساحت عرصه های جنگلی کشور در . . .

ماهنامه kwc سوءمدیریت؟! زبونتان را گاز بگیرید! حالا باز بلایای طبیعی جای بحث و گفتگو دارد، چون پدیده ای است که تازه اختراع شده!

ادامه مطلب

تخریب پوشش گیاهی پارک ملی کرخه

از حدود یک ماه پیش، بخشی از منطقه حفاظت‌شده اطراف شهرستان شوش، به منظور احداث سیل‌بند ماسه‌ای تخریب‌ شده. این منطقه حفاظت شده با حدود ۱۴ هزار هکتار وسعت، پناهگاه حیات وحش کرخه و زیستگاه اصلی «گوزن زرد» است که در خطر انقراض قرار دارد. این سیل‌بند . . .

ما تابحال به اشتباه فکر می کردیم که پوشش گیاهی مانع جاری شدن سیل می شود، در صورتی . . .

ادامه مطلب

کاهش سطح آب در بزرگترین نیروگاه آبی تاجیکستان

مقامات تاجیکستان اعلام کرده‌اند: به دلیل کمبود آب در پشت سد نورک، انتقال برق به خانه‌ها با محدودیت روبرو شده و برق مناطق روستایی، از ساعت ۲۳ شب تا ۶ بامداد قطع خواهد شد. به گفته مقامات تاجیک در حال حاضر سطح آب سد نورک در مقایسه به زمان مشابه در سال گذشته . . .

این خبر می تواند زنگ خطری برای ایران باشد، چون نشان دهنده . . .

ادامه مطلب

شکایت از خبرنگار محیط زیست، مسترد شد

اداره کل منابع طبیعی گلستان پرونده ای بر علیه خانم الهه موسوی خبرنگار محیط زیست با اتهامات “نشراکاذیب”، “افترا” و “توهین به اشخاص عادی” در دادسرای تهران مطرح کرد. معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور پس از اطلاع از شکایت . . .

به نظر می رسد حالا هم اداره کل منابع طبیعی و هم خبرنگار محیط زیست وقت بیشتری خواهند داشت تا . . .

ادامه مطلب

تخریب پوشش گیاهی پارک ملی کرخه

از حدود یک ماه پیش، بخشی از منطقه حفاظت‌شده اطراف شهرستان شوش، به منظور احداث سیل‌بند ماسه‌ای تخریب‌ شده. این منطقه حفاظت شده با حدود ۱۴ هزار هکتار وسعت، پناهگاه حیات وحش کرخه و زیستگاه اصلی «گوزن زرد» است که در خطر انقراض قرار دارد. این سیل‌بند . . .

ما تابحال به اشتباه فکر می کردیم که پوشش گیاهی مانع جاری شدن سیل می شود، در صورتی . . .

ادامه مطلب

کاهش چشمگیر کاهش سطح جنگل‌های شمال ایران

به گفته منصور علی زارعی، نماینده مجلس ایران، سطح جنگل های شمال ایران از۳ میلیون و۲۰۰هزار هکتار به ۲میلیون هکتار کاهش یافته است. عرصه های جنگلی مخروبه نیز از ۶۰۰ هزار هکتار اضافه تر شده اند. او اضافه کرد: مساحت عرصه های جنگلی کشور در . . .

ماهنامه kwc سوءمدیریت؟! زبونتان را گاز بگیرید! حالا باز بلایای طبیعی جای بحث و گفتگو دارد، چون پدیده ای است که تازه اختراع شده!

ادامه مطلب

پیام زیست محیطی ماه

ماهنامه کی دبلیو سی kwcmag

خوش گذشت؟ منظره خوب بود؟
ولی منظره ای که از خود به جا گذاشتید
خیلی زشت و زننده است

سردبیر: شهریار بدیعی
گرافیک: احمد غلامی
عکس: ابوالقاسم اتراکی
تهیه شده در مشار ایران
۸۸۸۲۲۸۶۰
moshariran@yahoo.com
پیامک: ۰۹۱۹۴۱۹۱۶۷۲
استفاده از مطالب ماهنامه بدون ذکر ماخذ بلامانع است