طی روزهای پایانی آخر سال، اوج بار مصرف آب در تهران از ۵۰ هزار لیتر در ثانیه گذر کرد و فشار زیادی به منابع آب تهران وارد شد. هم اکنون ۸۸ درصد از حجم ۵ سد ماملو، لتیان، کرج، لار و طالقان خالی است و تداوم مصرف به شیوه سه هفته گذشته می‌تواند مقدمه ایجاد یک بحران را ایجاد کند.

تابناک

آیکن ماهنامه ممکن است با توجه به بارش مناسب برف در زمستان گذشته، نیاز آبی سال آینده به هر زحمتی که باشد تامین شود، ولی شتر بی آبی دیر یا زود در خانه اهالی تهران و شهرهای بزرگ خواهد خوابید.