چند تا دزد وارد بانکی شدند یکی از آنها فریاد زد “این یه سرقت بانکه، هیچکس حرکت نکنه، کسی هم جونشو به خطر نندازه، چون پولا مال دولته” بااین حرف همه به آرامی روی زمین دراز کشیدند.

به این می گویند: شیوه برخورد عاقلانه

دزد ها پول های بانک را دزدیدند و به مخفیگاه شان برگشتند. یکی شون گفت “بیاین پول ها رو بشمریم” دیگری گفت:”وقت زیادی میبره، امشب تلویزیون مبلغ را اعلام می کنه”

به این می گویند: تجربه

بعداز رفتن دزدها کارمند بانک به مدیر بانک گفت “فوراً به پلیس اطلاع بدیم” مدیر گفت “صبرکن تا خودمان هم مقداری برداریم، بعد اطلاع می دیم”

به این می گویند: موج سواری

وقتی تلویزیون مبلغ پول را اعلام کرد، دزدها دیدند پول های آنها خیلی کمتر از مبلغ اعلام شده است، خیلی عصبانی شدند. یکی شون گفت: “ما جونمون را برای این دزدی گذاشتیم، ولی بانکی ها در یک لحظه و بدون خطر چهار برابر ما کاسب شدند”

به این می گویند: قرار گرفتن، در جای صحیح، در زمان صحیح