عباس علی نوبخت، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اعلام کرد: در صورت عدم توجه به تغییرات اقلیمی و ادامه فرسایش خاک، در آینده ایران جز ۷۰ کشور خشک جهان خواهد شد. وی اضافه کرد: پدیده فرسایش سالانه یک میلیون هکتار زمین، کشور ما را تهدید می‌کند و سرعت فرسایش خاک ۳ برابر توان فعلی ما است.

قطره

آیکن ماهنامه توان مالی و تجهیزات منابع طبیعی، سال به سال در حال کاهش است و گرمایش جهانی در حال افزایش. ظاهراً خشک شدن سرزمین، اجتناب ناپذیر است.