محمدرضا بختیاری، مدیر عامل آبفای تهران اعلام کرد: علی‌رغم برف مناسبی که در اطراف تهران باریده، وضعیت سدهای پنجگانه تهران مناسب نیست و بهمن ماه از نظر تامین آب بسیار سخت خواهد بود. وی اضافه کرد: مردم گمان می‌کنند چون تابستان تمام شده، وضعیت آب بهتر شده است، ولی چون بارش ها به صورت برف است، روان آب نداریم.

ایسنا

ماهنامه کی دبلیو سی مردم تهران و بیشتر شهرهای کشور باید بدانند که در بهترین حالت نزولات، باز هم با کمبود آب مواجه هستیم، چون توان امکان ذخیره آب و شبکه آب رسانی و تصفیه خانه ها همواره کمتر از میزان مصرف است. مهم ترین راه حل این مشکل نیز مصرف بهینه آب است.