انسان ها، همواره از ضعف‌‌ هایشان شکست نمی‌خورند، بلکه گاهی به پیروزی ‌هایشان می‌بازند، پیروزی‌هایی که می تواند مقدمه شکست‌های بزرگ در آینده بشود. تجربه نشان داده بُردهایی که با روش های غلط بدست می آیند، اغلب در بلندمدت تبدیل به باخت می شوند. افرادی که برای کسب قدرت از هر وسیله ای استفاده می کنند و از دستکاری شرایط برای رسیدن به اهداف شخصی خود پروا ندارند و حتی می خواهند با رفتار عاری از اخلاق و شفقت برنده باشند، معمولاً خود می دانند که این نوع بُرد می تواند پیامدهای سختی برایشان داشته باشد، اما این آگاهی معمولاً آنها را متوقف نمی کند. آنها آنچنان از پیروزی‌های خود خوشحال و مغرور می شوند که خطرها را نادیده می گیرند و تمام شواهد و ادله اخطار دهنده را مخفی می کنند و به حرکت در مسیر ویرانگر ادامه می دهند.

در اینجا ۶ روش “برد” خطرناک که می تواند به شکست سخت تبدیل شود، شرح داده می شود. کسانی که بدست آوردن پیروزی از هر طریق برایشان جالب است و منافع شخصی را بر سود عموم ترجیح می دهند، بهتر است با عواقب این ۶ روش آشنا شوند.

۱- کسب پیروزی از طریق پا گذاشتن بر روی دیگران

استفن کاوی(Stephen Covey) استاد دانشکده تجارت هانتسمن می گوید” اگر نردبان ترقی خود را به دیوار مطمئنی تکیه ندهید، با هر قدمی که برمی دارید به سرنگونی نزدیکتر می شوید”. به دست آوردن برتری با پا گذاشتن بر منافع دیگران، هرگز یک برد محسوب نمی شود. به یاد داشته باشید وقتی بر روی دیگران قدم می گذارید تا بالا بروید، باید منتظر باشید که هر لحظه همان افراد، زیر پای شما را خالی کنند.

۲- کسب پیروزی از طریق از بین بردن حق دیگران

اگر شما حقوق افراد را پایمال کنید، ممکن است در کوتاه مدت به پیروزی های بزرگی دست پیدا نمایید و قطعه بزرگتری از کیک پیروزی را مال خود کنید. ولی آنچه که می تواند شما را در دراز مدت به مالک یک کارخانه کیک پزی تبدیل کند، به کارگیری استعدادها و رعایت حقوق دیگران است. هرگاه قبول کنید که انسان ها بزرگترین دارایی شما هستند، آنگاه می توانید با کمک آنها کیک های بزرگتر و لذیذتر بپزید و از خوردن سهم خود لذت ببرید.

۳- کسب پیروزی از طریق دور زدن مقرارت و قوانین

شما می توانید برای سود شخصی و به دست آوردن نفوذ نامناسب، شرایط را مهندسی کنید و قوانین را دور بزنید و حق دیگران را سلب نمایید و در مقاطعی منافع چشمگیری نیز بدست آورید و برنده باشید. ولی باید بدانید کسانی که از قوانین سوء استفاده می کنند و با بازی کردن با مقررات قدرت پیدا می نمایند، حتی اگر ظاهر همه چیز را تمیز و قانونی و اخلاقی نگاه دارند، به دلیل دستکاری شرایط، رازهایی در سینه خواهند داشت که مجبورند از دیگران مخفی نگاه دارند. این اسرار به شکل”کارما” همیشه به دنبالشان خواهد بود و اجازه لذت بردن از زندگی را به آنها نمی دهد.

۴- کسب پیروزی از طریق زور و تزویر

بعضی از افراد باور دارند که برای برنده شدن و رسیدن به قدرت می توانند از زور، فریب و اجبار استفاده کنند و آماده هستند که به هر کسی از پشت خنجر بزنند. اینگونه افراد در نهایت خود را تنها می یابند و کسی را پیدا نمی کنند که احساسات واقعی خود را با آنها به اشتراک بگذارند. در نتیجه دوستان خود را از دست خواهند داد و کم کم از واقعیت ها جدا می شوند. چون برایشان افراد دلسوزی باقی نمی ماند که به آنها اخطار کند و بگوید که در اطرافشان چه اتفاقی می‌افتد.

۵- کسب پیروزی با سعی در حفظ وضع موجود

بعضی از افراد خواهان حفظ وضعیت موجود هستند، زیرا شرایط موجود برایشان مفید و موثر است و نمی خواهند چیزی تغییر کند، هرچند ممکن است این وضع موجب ضرر دیگران شود. آنها حتی ممکن است وانمود کنند که خواهان نوآوری، تغییر و خلاقیت هستند، اما اگر کسی بخواهد چیزی را با خلاقیت خود و طبق نیاز زمانه تغییر دهد، بلافاصله چوب لای چرخش می گذارند. در نتیجه اینگونه افراد به سرعت از پیشرفت های روز جهان جا می مانند و تبدیل به یک انسان عقب افتاده با عقاید کهنه می شوند.

۶- کسب پیروزی با نادیده گرفتن معیارهای اخلاقی

بعضی از افراد برای دستیابی به پیروزی، به رعایت معیارهای اخلاقی توجه چندانی ندارند. آنها فقط به پول، قدرت و رقابت تمرکز می کنند و در چنین شرایطی انجام رفتار متمدنانه و اجتماعی برایشان ممکن نخواهد بود. آنها بدون رعایت معیارهای اخلاقی، نمی‌دانند به چه کسی می توانند اعتماد داشته باشند و دائم احساس خطر می کنند و به همین دلیل از رفتار خشونت آمیز استفاده می کنند و روز به روز از اخلاق دورتر می شوند.